Asturias 19, Bajo | 46023 Valencia
Mov y WhatsApp 667 83 49 98

Olimpiada Química: un reto apasionante

Toda la información disponible relativa a la Olimpiada de Química: bases y convocatoria, noticias, cómo inscribir tu centro, alumnos seleccionados o el libro de problemas resuelto. 

Esto es la Olimpiada Química

Los miembros de la Comisión de Preparación de la Olimpiada de Química entienden que puede lograrse una mayor educación ciudadana y una mejor calidad de vida estimulando la actualización de conocimientos y comprensión de la química.

 

Alumnos selecionados 2024

Listado de seleccionados fase local Comunidad Valenciana

Bases y Convocatoria 2024

Bases para participar en la Olimpiada Química del 2024

Inscripción centros y alumnos

Cómo y dónde realizar la inscripción de centros y alumnos.

Cuestiones y problemas resueltos
Actualizados

Colección de Cuestiones y problemas resueltos actualizados de
ediciones anteriores.

Ganadores de la Fase local 2024

Listados Definitivos

Bases y Convocatoria 2024

Les Olimpíades tenen com a objectiu principal estimular la creativitat, augmentar l’ interés dels alumnes cap a l’estudi de les matèries del currículum de secundària, premiar l’esforç a l’excel·lència acadèmica i la de ser un punt de trobada entre els mateixos estudiants de secundària i també entre ells i la…

Les de Química començaren en 1995, arran d’un programa del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que contà amb la col·laboració de l’Associació Nacional de Químics d’Espanya i de la Real Societat Espanyola de Química.

Les Olimpíades tenen tres fases: la Local, la Nacional i la Internacional i Iberoamericana.  La Local selecciona els representants que poden assistir a la Nacional, d’aquesta, se seleccionen els qui podran assistir a la Internacional i Iberoamericana.

En la Nacional participen els estudiants que han sigut previament seleccionats en les corresponents Olimpíades Locals en representació dels seus corresponents districtes universitaris i Comunitat Autónoma.

 

Las Olimpíades Locals, a la Comunitat Valenciana, des del seu origen, foren organitzades per la AQCV junt a totes las universitats públiques valencianes i amb la col·laboració d’algunes empreses i institucions públiques o privades interessades en col·laborar amb la finalitat de l‘Olimpíada.

 1. Associació de Químics de la Comunitat Valenciana
 2. Universitat d’Alacant
 3. Universitat Jaume I de Castelló
 4. Universitat Miguel Hernández d’Elx
 5. Universitat de València
 6. Estudi General
 7. Universitat Politècnica de València

El programa de continguts de la prova serà el següent:

 • T.A.M. i càlculs estequimètrics
 • Formulació orgànica i inorgànica
 • Estructura de la matèria. Taula periòdica. Propietats periòdiques
 • Enllaç químic
 • Energia de les reaccions químiques i espontaneïtat.
 • Cinètica Química.
 • Equilibri Químic.
 • Equilibri de Dissolució-Precipitació.
 • Reaccions de transferència de protons. Equilibri Àcid-Base.

Poden participar els alumnes que cursen 1er ó 2on de batxiller a qualsevol Centre de la Comunitat Valenciana, que presenten la inscripció dins del termini establert. Cada alumne que es presente ha de ser avalat per un professor del seu Centre, preferentment pel professor de Química.

Se recomana presentar un maxim de 3 alumnes per grup de quimica si be se deixa al criteri del professor poder aumentar este numero si considera que existix un major Nº d’alumnes motivats cap al estudi de la quimica.

Exercici pràctic: integrat per 3 problemes. Durada 90 minuts.

Exercici Teòric: 35 preguntes d’opció múltiple. Cada qüestió constarà de 4 opcions, sent solament 1 opció la vertadera.

Durada 90 minuts.

Esta fase tindrá lloc, simultàniament, a totes les universitats de la Comunitat Valenciana, 1 de març de 2024divendres, a les 16:00h als següents llocs:

Alumnes de centres adscrits a:

 • Universitat d’Alacant: aula A2/C02 del Aulario II
 • Universitat Jaume I de Castelló: l’Aula Magna de l’ESTCE, tercera planta, zona central.
 • Universitat Miguel Hernández d’Elx: Aula 0.2 del edificio Altabix (campus d’Elx)
 • Universitat de València i Universitat Politècnica de València: Facultat de Química de la Universitat de València (Campus de Burjassot – Paterna).